Offer | Need | All

Healthcare - Medicine - THAILAND
Tynt hår offer Healthcare - Medicine

Tynt hår

Healthcare - Medicine -

Tynt hårhttp://www.viviere.no/hartap/Hårtap. Å ha Tynt hår , Tykkere hår betyr at man har lite hår på hodet og tynt hår oppleves ofte som et stort problem. Hvor mye hår man mister og når håret begynne...